Ryobi® garantiebepaling

 

Naast de wettelijke rechten die voortvloeien uit de aankoop, wordt dit product gedekt door een aanvullende garantie, zoals hieronder staat vermeld.

  1. 1. Garantietermijn

De garantietermijn voor consumenten bedraagt 24 maanden en gaat in op de datum waarop het product is aangeschaft. Deze datum dient te worden gedocumenteerd met een factuur of een ander aankoopbewijs. 

  1. 2. Uitbreiding aanvullende garantie

Voor een deel van ons aanbod van elektrische gereedschappen (AC/DC) is het mogelijk om de aanvullende garantietermijn te verlengen van twee naar drie jaar, door middel van registratie op de website www.ryobitools.eu (zie de www.ryobitools.eu website voor meer details). De landen waar de uitbreiding van de aanvullende garantie toepasselijk is, staan op het online registratieformulier. De producten die in aanmerking komen voor de verlenging van de aanvullende garantietermijn worden duidelijk weergegeven in de winkels en/of op de verpakkingen en/of het staat beschreven in de productdocumentatie. De consument moet zijn/haar nieuw aangeschafte product(en) binnen 30 dagen na aankoop online registreren om gebruik te kunnen maken van de uitgebreide aanvullende garantie. De consument kan zich registreren voor de verlengde garantietermijn als zijn woonland vermeld staat op het online registratieformulier. Als onderdeel van het registratieproces moeten consumenten akkoord gaan met de algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden van de website en toestemming te geven voor de opslag van de persoonlijke gegevens die online ingevuld dienen te worden. Alle persoonlijke gegevens worden bewaard in lijn met onze privacyverklaring die je hier kunt vinden: Privacyverklaring. Het bevestigingsbewijs van de registratie, dat per e-mail wordt verzonden, vormt samen met de oorspronkelijke factuur met de aankoopdatum, het bewijs van de uitgebreide aanvullende garantietermijn.

  1. 3. Omvang garantie en uitsluitingen

Het product is uitsluitend ontworpen en bedoeld voor persoonlijk gebruik door consumenten. De garantie komt te vervallen bij professioneel of commercieel gebruik! De garantie is alleen van toepassing op nieuwe producten. De garantie dekt tijdens de garantietermijn alle gebreken van het product vanwege defecten in assemblage of materiaal, mits die defecten aanwezig waren op de aankoopdatum. De garantie is beperkt tot reparatie en/of vervanging en bevat geen andere verplichtingen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) incidentele of gevolgschade. De garantie is niet geldig als het product wordt gebruikt op een manier die niet tot het doel van het product strekt, wordt gebruikt in strijd met de gebruiksaanwijzing of onjuist is aangesloten.

 Deze garantie geldt daarnaast niet voor:
-alle schade aan het product die het gevolg is van onjuist onderhoud;
-een product dat is veranderd of aangepast na aankoop
-een product waarvan de oorspronkelijke identificatie (handelsmerk, serienummer) is beschadigd, gewijzigd of verwijderd
-alle schade die is veroorzaakt door het niet opvolgen of verkeerd gebruiken van de gebruiksaanwijzing
- een product waarbij geen CE-keurmerk zichtbaar is op het typeplaatje
-een product waaraan een poging tot reparatie is gedaan door een niet-erkend garantie servicecentrum of zonder voorafgaande toestemming door Techtronic Industries Central Europe GmbH
-een product dat is verbonden met een verkeerde voeding (amperage, spanning, frequentie)
-een product dat wordt gebruikt met een verkeerd brandstofmengsel (brandstof, olie, oliegehalte)
-alle schade die is veroorzaakt door externe invloeden (chemisch, fysisch, schokken) of vreemde materie
-normale slijtage van onderdelen
-ongepast gebruik en/of overbelasting van het product
-gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of onderdelen
-alle periodieke aanpassingen aan of het onderhoud en reiniging van carburateurs
-accessoires die bij het gereedschap worden geleverd of afzonderlijk zijn aangeschaft (waaronder, maar niet uitsluitend, schroevendraaier bits, boren, slijpschijven, schuurpapier, zaagbladen en –kettingen).
-componenten (onderdelen en accessoires) die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage, waaronder maar niet uitsluitend, service- en onderhoudssets, koolborstels, lagers, boorkoppen, SDS+ boor- bit- bevestigingen of ontvangers, netsnoeren, hulpgrepen, transporttassen, schuurplateaus, stofzakken, opvangzakken, blaas- en zuigbuizen, viltringen, pennen en veren van slagmoersleutels, stootknoppen, aandrijfriemen, koppelingen, messen van heggenscharen of grasmaaiers, harnassen, gaskabels, tandwielen, koppelingspennen, geleidestangen, slangen, mondstukken, wielen, spuitlansen, binnen- buitenhaspels, snijdraden, bougies, luchtfilters, gasfilters, etc.

 

  1. 4. Onderhoud en garantie

Voor onderhoud of reparatie dient het product te worden verzonden of gebracht naar een erkend servicestation van RYOBI. De servicestations staan voor elk land vermeld in de volgende lijst met adressen voor servicestations. In sommige landen zal uw lokale RYOBI-dealer het product verzenden naar de RYOBI-serviceorganisatie. Wanneer u het product naar een servicestation van RYOBI verzendt, moet het product veilig worden verpakt zonder enige gevaarlijke inhoud (zoals benzine), met het adres van de afzender en vergezeld van een korte duidelijke beschrijving van het defect. Bestaat het vermoeden van een reparatie die onder de garantie valt, dan dienen een kopie van het registratiebewijs alsmede een kopie van het aankoopbewijs bij de defecte machine te worden gevoegd.

Een reparatie/vervanging welke onder de garantie valt is gratis. De reparatie/vervanging tast de wettelijke rechten die voortvloeien uit de aankoop van het product niet aan en na de reparatie/vervanging geldt de eventuele resterende garantietermijn voor de gerepareerde/vervangen producten. De repartie/vervanging creëert geen verlenging of nieuwe start van de garantietermijn. Producten of onderdelen die op grond van deze garantiebepalingen naar ons worden toegestuurd, worden ons eigendom. In sommige landen moeten de verzendkosten door de afzender worden betaald.

 

  1. 5. Geldigheidsgebied garantie

Deze garantie is geldig in de Europese Unie, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije, Het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Buiten deze gebieden moet u contact opnemen met uw erkende RYOBI-dealer om vast te stellen of er een andere garantie van toepassing is.