Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Wij erkennen dat het voor u belangrijk is om te weten hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Lees daarom de volgende informatie zorgvuldig door, want die bevat belangrijke informatie over de RYOBI TM Tools website (deze/onze "Site") en de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij persoonsgegevens van bezoekers van onze Site gebruiken, met inbegrip van klanten en potentiële klanten en individuele personen die contact met ons opnemen, of distributeurs, wederverkopers en leveranciers en individuele personen wier persoonsgegevens we anderszins verwerken tijdens onze bedrijfsactiviteiten. Deze verklaring omvat ook gegevensverwerking m.b.t. sollicitaties en onze wervingsactiviteiten.  

Wij zullen persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in deze verklaring en alleen op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en uw rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

 1. WIE ZIJN WIJ

Voor het doel van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, is de gegevensbeheerder (met andere woorden, de organisatie die bepaalt hoe en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt) een van de groepsmaatschappijen van Ryobi (in elk geval “wij", "we", “ons", “onze") afhankelijk van het grondgebied waar u zich bevindt.  Als u bijvoorbeeld een klant bent in het Verenigd Koninkrijk, is de gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens Techtronic Industries UK Ltd, met als geregistreerd adres Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, Engeland. Ryobi Tools is een handelsnaam van Techtronic Industries UK Ltd en andere leden van de bedrijvengroep.

Wij hebben een lijst van grondgebieden en de desbetreffende gegevensbeheerders opgenomen in sectie 13 van deze Privacyverklaring hieronder. Als u niet zeker weet welke gegevensbeheerder op uw situatie van toepassing is, neem dan gerust contact met ons op via Privacy Web Form (onetrust.com).

 

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN U KUNNEN VERZAMELEN EN HOE WIJ DEZE VERZAMELEN
 • Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt. 

Manieren waarop u de gegevens aan ons verstrekt

Dit zijn persoonsgegevens over u die u ons verstrekt, wat op allerlei manieren kan gebeuren, onder meer door een account bij ons aan te maken op onze Site, door een aankoop te doen via onze Site (of van ons als u een van onze distributeurs of wederverkopers bent), door een productrecensie op onze Site achter te laten, door een producttestimonial te verstrekken via video-opnames en/of op onze Site voor marketinggebruik, door ons te vragen u producten en diensten te verstrekken en door uw gebruik van deze producten of diensten, door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, door de tools en uitrusting die u bij ons heeft gekocht, te registreren, met inbegrip van het registreren voor uitgebreide garantie, door met ons te corresponderen per e-mail, telefoon of sms of als u onze naam vermeldt of met ons interageert op sociale media (bijvoorbeeld door onze naam te vermelden/taggen of door rechtstreeks contact met ons op te nemen).

Het omvat ook persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u meedoet aan een van onze een van onze wedstrijden of promoties, als u een van onze klanttevredenheidsonderzoeken invult, ons feedback geeft over onze tools en uitrusting of een recensie achterlaat op onze Site (of anderszins), een probleem met onze Site of tools en uitrusting meldt, een contract met ons aangaat of anderszins persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Wij verzamelen ook persoonsgegevens via ons Privacy Web Form Privacy Web Form (onetrust.com)

Wat voor soort gegevens kunnen hiertoe behoren?

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, kunnen omvatten maar zijn niet beperkt tot: uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer (inclusief mobiel nummer), geslacht (en voorkeursaanhef), geboortedatum, gebruikersnaam op social media en persoonsgegevens op uw socialmedia-account, financiële gegevens en persoonsgegevens van uw creditcard, aankoopgeschiedenis (en verkoopgeschiedenis als u een distributeur of wederverkoper bent), meningen over onze producten (inclusief klachten en beoordelingen), en alle inhoud die van belang is voor het meedoen aan een van onze wedstrijden of promoties (eventueel met inbegrip van een foto). Als u een van onze distributeurs, wederverkopers of leveranciers bent, verwerken wij uw zakelijke contactgegevens en uw functie.

Wij vragen u alleen om persoonsgegevens die we nodig hebben om u de producten of diensten te verstrekken waarom u heeft verzocht.

Sollicitanten

Als u solliciteert naar een functie bij een van onze groepsmaatschappijen, verzamelen wij een reeks informatie rechtstreeks van u via e-mail, telefonisch of via een online sollicitatieprocedure of -systeem. Die informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot: uw naam, adres en telefoonnummer (inclusief mobiel nummer), e-mailadres, geslacht (en voorkeursaanhef), geboortedatum, uw gezondheidsinformatie (indien dit relevant is voor uw sollicitatie), de inhoud van uw cv (met inbegrip van informatie over eerdere functies, eventuele relevantie kwalificaties die u heeft verworven en talen die u spreekt), bewijs dat het u wettelijk is toegestaan te werken in het grondgebied waarvoor u solliciteert naar een functie, uw huidige en gewenste jaarsalaris, uw huidige opzegtermijn, kandidaat-portfolio, of u al eerder bij ons of een van onze groepsmaatschappijen in dienst bent geweest, hoe u heeft gehoord over de functie waarnaar u solliciteert en andere informatie die wij redelijkerwijs vragen als onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Als u een sollicitant bent en meer wilt weten over hoe we uw persoonsgegevens verwerken als onderdeel van onze wervingsprocedure, kunt u per e-mail contact opnemen met onze hr-afdeling via [email protected] of onze privacyverklaring op onze loopbaanwebsite raadplegen TTi Careers - Privacy Policy (tti-careers.eu).

Evenementen en webinars

Als u deelneemt aan een van onze online publiciteitssessies, zoals een webinar over productlancering, verwerken wij uw persoonsgegevens als u zich registreert voor het evenement. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens in de vorm van video- of audio-opnamen verwerken als u tijdens de sessie commentaar geeft of ons een vraag stelt. Wij kunnen sessies opnemen voor bredere publieksdoeleinden om de sessie online beschikbaar te maken voor andere klanten via onze socialmediakanalen en website. De juridische grondslag voor deze verwerking is artikel 6(1)(f) AVG aangezien het in ons legitieme belang is om dit te doen, waarbij we ervoor zorgen dat uw rechten worden beschermd. Wij zullen u altijd vóór de sessie laten weten dat deze wordt opgenomen.  Als u niet wilt worden opgenomen, vragen wij u om niets te zeggen en niet deel te nemen tijdens de sessie.

Wij hebben ook een aparte privacyverklaring voor iedereen die deelneemt aan onze online conferenties, die u hier vindt: Privacy Policy - Maxim (maximcomms.co.uk)

 • Persoonsgegevens die wij over u verzamelen of genereren. 

Wanneer u onze Site gebruikt of contact met ons opneemt kunnen wij bepaalde persoonsgegevens over u verzamelen, genereren, opslaan en gebruiken.

Tot deze persoonsgegevens kunnen behoren: technische informatie, waaronder het internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens (als u naar een account bij ons gaat), browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in-types en -versies, apparaattypes, besturingssysteem, tijd en datum van toestemming en platform en telefoonnummer dat wordt gebruikt om te bellen naar onze klantenservice.

Hiertoe kan ook informatie behoren over uw bezoek aan onze Site, met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, door en van onze site (inclusief datum en tijd), producten die u heeft bekeken, gekocht of waarnaar u heeft gezocht, pagina-responstijden, downloadfouten, lengte van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken, en mouse-overs), en gebruikte methoden om te surfen op onze Site.

Deze informatie wordt door ons gebruikt om onze Site te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden en voor de controle van illegale handelingen.  Wij behouden het recht om deze logbestanden en gegevens met terugwerkende kracht te controleren als er een redelijk vermoeden is van een illegale handeling vanwege concrete aanwijzingen. Wij waarborgen uw belangen door uw IP-adres te anonimiseren nadat we dit hebben verzameld, zodat u niet geïdentificeerd kan worden.

 • Persoonsgegevens die wij van andere bronnen ontvangen. 

Wij kunnen van tijd tot tijd persoonsgegevens over u ontvangen van andere bronnen, bijvoorbeeld als u gebruikmaakt van een van de andere websites die wij beheren of van de andere diensten die wij leveren als onderdeel van onze bedrijvengroep. Wij kunnen ook van tijd tot tijd uw persoonsgegevens verwerken als wij hebben vastgesteld en/of door een van onze derde partners ervan op de hoogte worden gebracht dat u inbreuk maakt op onze intellectuele eigendomsrechten. Indien dit niet van invloed is op een onderzoek dat we uitvoeren, zullen wij u informeren als wij persoonsgegevens over u ontvangen van andere bronnen en over de doeleinden waarvoor wij van plan zijn die persoonsgegevens te gebruiken alsook de rechtmatige grondslag voor deze verwerking.

 

 1. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT ZIJN ONZE RECHTVAARDIGINGEN OM DIT TE DOEN

Telkens wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken, moeten wij ervoor zorgen dat wij een geldige wettelijke rechtvaardiging (bekend als een "rechtmatige grondslag") hebben vastgesteld voor dat gebruik van gegevens.  Wij hebben hieronder de manieren beschreven waarop wij uw gegevens gebruiken en de bijbehorende rechtmatige grondslag.

Hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wat is onze wettelijke rechtvaardiging voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Om onze verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit een contractuele overeenkomst met u en om u te voorzien van de informatie en producten of diensten waar u om vraagt. Dit kan omvatten het uitvoeren van een bestelling bij ons, registreren en behandelen van een claim met betrekking tot uw garantie, het beheer van uw account bij ons en de levering van diensten in verband met deze doeleinden aan ons door onze overeengekomen derde dienstverleners.

Wij baseren ons op onze contractuele afspraken met u als de rechtmatige grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in verband met een bestelling van producten en diensten.

 

In sommige scenario's baseren wij ons echter op onze rechtmatige belangen als bedrijf (het is bijvoorbeeld in ons belang om de klanttevredenheid te meten en problemen met klanten op te lossen). Wanneer wij ons baseren op onze rechtmatige belangen, zullen wij er altijd voor zorgen dat wij deze belangen afwegen tegen uw rechten.

 

Om te meten hoe tevreden onze Site-bezoekers en onze klanten zijn en om klantenservice te bieden (inclusief het oplossen van problemen in verband met de tools en uitrusting die u van ons koopt of wanneer u ons vragen stelt per e-mail, via de telefoon of via sociale media).

Om betalingen te verwerken en accounts en bestanden bij te houden.

Om misdaad, fraude of misbruik van onze producten en diensten of onze Site te voorkomen of op te sporen en om derden in staat te stellen gerelateerde technische, logistieke, onderzoeks- of andere functies namens ons uit te voeren die verband houden met deze doeleinden.

In sommige omstandigheden zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken omdat het voor ons noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bijvoorbeeld als wij een rechtmatig verzoek ontvangen van een wetshandhavingsinstantie).

 

In andere gevallen (zoals het opsporen van diefstal, fraude of het waarborgen van de veiligheid van onze website) zullen wij ons baseren op onze legitieme belangen om onze medewerkers en onze Site veilig te houden en diefstal en fraude te voorkomen.

 

Wanneer wij ons baseren op onze rechtmatige belangen, zullen wij er altijd voor zorgen dat wij deze belangen afwegen tegen uw rechten.

 

Om u nieuwsbrieven, updates, informatie over nieuwe producten of diensten te sturen waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren, om u andere promotionele informatie en marketinginformatie te sturen, om prijsvragen, wedstrijden en andere promoties uit te voeren via e-mail, telefoon of via de post.

Tenzij wij contact met u opnemen in de hoedanigheid van bedrijf tot bedrijf, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om u elektronische marketingberichten te sturen als wij daarvoor uw toestemming hebben (of als u een bestaande klant bent en u zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van marketingmateriaal). Wij zullen ons alleen baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens aan derden door te geven voor hun eigen marketingdoeleinden.

 

In sommige gevallen baseren wij ons op onze rechtmatige belangen om dit soort communicatie te verzenden (ons rechtmatige belang in marketing en reclame voor onze producten). Wanneer wij ons baseren op onze rechtmatige belangen, zullen wij er altijd voor zorgen dat wij deze belangen afwegen tegen uw rechten.

 

U kunt uw voorkeuren aanpassen of u afmelden van marketingcommunicatie door gebruik te maken van de afmeldingslinks in onze marketingberichten of door het insturen van de aanvraag via Privacy Web Form (onetrust.com).

Om de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van de reclame die wij u aanbieden en.

Om marktonderzoek of soortgelijke enquêtes uit te voeren.

Om uw persoonsgegevens door te geven aan geselecteerde derde partijen, die contact met u kunnen opnemen voor hun eigen marketingdoeleinden.

Om de recensies, opmerkingen en feedback die u op onze Site achterlaat of aan ons verstrekt te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden.

 

Wij kunnen een recensie, opmerking of gedeeltelijke feedback die u indient, gebruiken in onze reclamecampagnes, zoals in tv-reclames, in gedrukte of digitale reclame, op onze socialmedia-pagina's, in onze e-mailmarketing of op onze website.

Wij hebben een rechtmatig belang om onze producten en diensten te promoten en om de recensies, opmerkingen en feedback die u ons verstrekt hiervoor te gebruiken.

Wanneer wij ons baseren op onze rechtmatige belangen, zullen wij er altijd voor zorgen dat wij deze belangen afwegen tegen uw rechten.

Om meer te weten te komen over de bezoekers van onze Site en onze klantenbasis als geheel (en niet om meer te weten te komen over u als individu) om ervoor te zorgen dat de producten en diensten die wij aanbieden naar alle waarschijnlijkheid interessant zijn voor onze Site-bezoekers en klanten.

 

Hiervoor kunnen wij cookies gebruiken.

Het is ons rechtmatig belang om ervoor te zorgen dat wij u de informatie verstrekken waarvan wij denken dat die voor u het meest relevant is.

Wanneer wij ons baseren op onze rechtmatige belangen, zullen wij er altijd voor zorgen dat wij deze belangen afwegen tegen uw rechten.

 

Wij zullen geen cookies op uw apparaat plaatsen tenzij u ons heeft aangegeven dat u hiermee akkoord gaat. Voor informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring https://nl.ryobitools.eu/footer-links/cookiebeleid/.

Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze services en voorwaarden.

Wij baseren ons op onze contractuele afspraken met u als rechtmatige grondslag voor deze verwerking. In sommige gevallen baseren wij ons op onze rechtmatige belangen als bedrijf om u deze updates te sturen. Wanneer wij ons baseren op onze rechtmatige belangen, zullen wij er altijd voor zorgen dat wij deze belangen afwegen tegen uw rechten.

 

Voor administratieve of zakelijke doeleinden, wanneer u contact met ons opneemt om een bepaalde reden anders dan hierboven uiteengezet, zoals om problemen met onze website te melden.

Het is ons rechtmatig belang om te reageren op uw contact ten behoeve van het beheer van ons bedrijf. Wanneer wij ons baseren op onze rechtmatige belangen, zullen wij er altijd voor zorgen dat wij deze belangen afwegen tegen uw rechten.

Als u een sollicitant bent, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw geschiktheid voor die functie te analyseren en aanwervingsbesluiten te maken.  Tenzij u ons vraagt dit niet te doen, zullen wij de sollicitatiegegevens (met inbegrip van cv's en aantekeningen over het interview) van onsuccesvolle sollicitanten gedurende zes maanden blijven verwerken.

Wij hebben een rechtmatig belang in het werven van talent voor ons bedrijf en het analyseren van kandidaten om ervoor te zorgen dat wij eerlijke en gepaste aanwervingsbesluiten nemen.  Wanneer wij ons baseren op onze rechtmatige belangen, zullen wij er altijd voor zorgen dat wij deze belangen afwegen tegen uw rechten.

Wij kunnen sommige van uw gegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting die op ons als werkgever van toepassing is (bijv. in sommige grondgebieden zijn we hierdoor vereist gegevens te verwerken m.b.t. ras, religie, gender of handicap/gezondheid).

 

 1. COOKIES 

Onze Site gebruikt cookies om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers van onze Site. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze Site surft en stelt ons ook in staat om onze Site en onze diensten te verbeteren.

Wij plaatsen ook cookies in onze marketinge-mails omdat dit ons helpt onze marketingactiviteiten te verbeteren. Door deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel personen onze e-mails openen, op welk tijdstip ze deze openen en of ze doorklikken op informatie in de e-mails. 

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring https://nl.ryobitools.eu/footer-links/cookiebeleid/.

 

 

 1. BEVEILIGING

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus en hebben fysieke, technische, operationele en administratieve strategieën, controles en maatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking, zoals vereist door de wet en in overeenstemming met aanvaarde goede praktijken in de sector. Wij zullen deze te allen tijde evalueren om er zeker van te zijn dat de maatregelen die wij hebben genomen passend blijven.

Helaas (en zoals u waarschijnlijk al zult weten) is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze Site worden verzonden niet garanderen; elke verzending geschiedt op uw eigen risico.

Wanneer u een wachtwoord heeft gekozen dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze Site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen.

 

 1. HOE WE UW PEROSONSGEGEVENS DELEN

Onze bedrijvengroep:

Ryobi Tools is een van de merken die deel uitmaakt van de TTI-bedrijvengroep. U kunt hier meer te weten komen over de andere merken binnen onze groep.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep om onze relatie met u te beheren of om andere redenen met betrekking tot de levering van onze producten en diensten aan u. Wij baseren ons op onze rechtmatige belangen om dit te doen.

Onze groepsmaatschappijen zijn wereldwijd gevestigd (inclusief Hong Kong en de VS) en dit kan resulteren in de overdracht van uw persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte (zoals in meer detail besproken in het gedeelte "Waar uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt" hieronder).

Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen aan bedrijven binnen de TTI-groep, nemen wij passende voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, onder meer door bepaalde contractvoorwaarden uit te voeren, zoals de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Externe leveranciers en dienstverleners die betrokken zijn bij onze contractuele relatie met u:

Zoals de meeste bedrijven, werken wij met derde leveranciers en dienstverleners als onderdeel van de dagelijkse activiteiten van ons bedrijf. Sommige van deze vertrouwde leveranciers zullen uw persoonsgegevens namens ons verwerken en diensten aan ons leveren zoals website hosten, uitvoeren van de levering en het ontvangen van betalingen namens ons.

Wij zullen er altijd voor zorgen dat wij van hen eisen dat zij voldoen aan overeengekomen normen voor de bescherming van uw gegevens en zij zullen de gegevens alleen mogen gebruiken om diensten aan ons te verlenen en niet voor hun eigen commerciële doeleinden. Als een van deze vertrouwde externe leveranciers zich buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER bevindt (bijv. in een grondgebied waar de plaatselijke wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming voor uw gegevens biedt), passen wij waarborgen toe om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met onze verplichtingen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Andere scenario's waarin wij uw persoonsgegevens zouden kunnen delen

 • Met onze professionele adviseurs, waaronder belastingadviseurs, juridische adviseurs of andere bedrijfsadviseurs die professionele diensten verlenen aan ons en onze bredere bedrijfsgroep.
 • Met analytics-providers of zoekmachines, met inbegrip van Google, die het ons mogelijk maken uw website-ervaring te optimaliseren en te verbeteren (zie voor meer informatie over ons gebruik van cookies en dergelijke technologieën onze cookieverklaring, https://nl.ryobitools.eu/footer-links/cookiebeleid/)
 • met regelgevende instanties, wetshandhavings- of fraudepreventie-instanties, evenals onze juridische adviseurs, rechtbanken, de politie en andere bevoegde wetshandhavingsinstanties, met het oog op het onderzoeken van feitelijke of vermoedelijke criminele activiteiten of andere regelgevende of juridische zaken, enz.
 • in het geval dat wij overwegen om een bedrijf of activa te verkopen of te kopen, zullen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan mogelijke verkopers of kopers van dergelijke bedrijven of activa.
 • in het geval van een insolventiesituatie (bv. beheer of vereffening).
 • indien wij, of een aanzienlijk deel van onze activa, worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens die wij over onze leden en klanten bezitten een van de overgedragen activa zal zijn.
 • om onze aankoopvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden voor de website of andere tussen ons geldende voorwaarden af te dwingen of toe te passen.
 • om de rechten, eigendom of veiligheid van onze werknemers, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van persoonsgegevens met andere bedrijven en organisaties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de plaatselijke politie of andere plaatselijke wetshandhavingsinstanties) ten behoeve van de veiligheid van werknemers en klanten, misdaadpreventie, bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico's.
 • indien wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of regelgevende vereisten, of anderszins ter voorkoming of opsporing van fraude of misdrijven.

 

 1. WAAR UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN VERWERKT

Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen buiten het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en de Europese Economische Ruimte ("EER") waar lokale wetten mogelijk niet dezelfde wettelijke bescherming voor uw persoonsgegevens bieden als van toepassing is in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of de EER. Voorbeelden van de verwerking van uw persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en de EER zijn verwerkingen voor de uitvoering van uw opdracht, de verwerking van uw betaling en de levering van ondersteunende diensten. Evenzo kunnen sommige van onze vertrouwde externe leveranciers gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk/Zwitserland/de EER overdragen. Als dit het geval is, nemen wij passende voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.  

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en de EER verzenden (of een derde partij toestemming geven om deze te verzenden), zullen wij ervoor zorgen dat wij de nodige stappen ondernemen om uw gegevens te beschermen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Zo kunnen wij bijvoorbeeld eisen dat de ontvanger in het buitenland (met inbegrip van een van onze groepsmaatschappijen) bepaalde contractvoorwaarden aangaat, zoals de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

 

 1. BEWAREN VAN UW INFORMATIE

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wij deze nodig hebben in verband met onze relatie met u. Deze bewaartermijn kan afhangen van het feit of u onze Site bezoekt of een aankoop doet en van het feit of wij uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

 

 1. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals hieronder uiteengezet.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen (of als u vragen heeft over dit beleid of de manier waarop wij uw gegevens gebruiken), kunt contact met ons opnemen via de volgende link: Privacy Web Form (onetrust.com) of ons schrijven naar het volgende adres: Data Information Manager, Techtronic Industries UK Ltd, Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, Engeland.  Ook kunt u de contactgegevens gebruiken van de gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens zoals die hieronder staan vermeld in sectie 13 van dit privacybeleid.

RECHTEN

BESCHRIJVING VAN DE RECHTEN

Toegang

Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren

Rectificatie

Het recht om van ons te verlangen dat wij onjuiste persoonlijke gegevens die wij over u in ons bezit hebben, rectificeren

Verwijdering

Het recht om te eisen dat wij de persoonsgegevens die wij over u in ons bezit hebben, verwijderen.  Dit recht is alleen van toepassing wanneer (bijvoorbeeld): wij de persoonsgegevens niet langer hoeven te gebruiken om het doel te bereiken waarvoor wij ze hebben verzameld; of wanneer u uw toestemming intrekt indien wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming; of wanneer u bezwaar maakt tegen de manier waarop wij uw gegevens verwerken (in overeenstemming met uw recht om bezwaar te maken, hieronder). 

Beperking

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van de persoonsgegevens die wij over u hebben, te beperken.  Dit recht is alleen van toepassing wanneer (bijvoorbeeld): u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist; of wanneer u het recht zou hebben om van ons te eisen dat wij de persoonsgegevens verwijderen, maar u er de voorkeur aan geeft dat onze verwerking in plaats daarvan wordt beperkt; of wanneer wij de persoonsgegevens niet langer hoeven te gebruiken om het doel te bereiken waarvoor wij ze hebben verzameld, maar u de gegevens nodig heeft voor de behandeling van juridische claims

Portabiliteit

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.  U heeft ook het recht te eisen dat wij deze persoonsgegevens op uw verzoek aan een andere organisatie doorgeven

Bezwaar

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, wanneer de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen, tenzij wij al met al kunnen aantonen dat er rechtmatige gronden zijn om de persoonsgegevens te blijven verwerken, die zwaarder wegen dan uw rechten of die noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering

Niet worden gebruikt voor geautomatiseerde verwerking

Het recht voor u om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd proces, met inbegrip van profilering, dat rechtsgevolgen heeft die u betreffen of die u op vergelijkbare wijze op significante wijze treffen

Intrekking van toestemming en bezwaar tegen marketing

Een recht om uw toestemming in te trekken, wanneer wij ons daarop baseren om uw persoonsgegevens te gebruiken (bijvoorbeeld om u marketinginformatie over onze diensten of producten te verstrekken).  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen direct marketing. 

 

 1. WEBSITES VAN DERDEN

Onze Site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze retailpartners, garantieregistratie-partners, andere zakelijke partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen of andere sites. Wij kunnen ook van tijd tot tijd links gebruiken naar een aantal sociale kanalen zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest en Google Maps.

Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid accepteren. Controleer hun beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Onze Site kan van tijd tot tijd productvideo's bevatten die de werking van onze producten demonstreren. Deze video's zijn beschikbaar op YouTube en zijn beschikbaar gemaakt op onze Site door ons gebruik van de YouTube API Service.  Als u klikt op deze YouTube-video's,

 

 1. WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING  

We houden deze privacyverklaring regelmatig bij en we zullen alle updates hier op deze pagina plaatsen. Deze privacyverklaring werd voor het laatst op 9 september 2021 bijgewerkt.

 

 1. KLACHTEN

Wij raden u aan eerst contact met ons op te nemen als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan (onze gegevens staan in het gedeelte direct hieronder). Wij zullen proberen de zaken recht te zetten.

Als u echter niet tevreden bent met onze afhandeling van een verzoek van u met betrekking tot uw rechten of zorgen, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, namelijk, als u zich bevindt in:

 • het Verenigd Koninkrijk, de Information Commissioner's Office ("ICO"). U kunt contact met de ICO opnemen via: First Contact Team, Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF; 0303 123 1113; of https://ico.org.uk/; of
 • Als u zich niet bevindt in het Verenigd Koninkrijk maar in Europa, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit via de volgende gegevens http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Als u zich in Europa bevindt, hebben we de Duitse toezichthoudende autoriteit (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) gekozen als onze belangrijkste toezichthoudende autoriteit. Dit betekent dat uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit indien van toepassing contact kan onderhouden met de Duitse toezichthoudende autoriteit met betrekking tot uw klacht, die de leiding kan nemen bij het verwerken van uw klacht.

 1. GEGEVENSBEHEERDERS EN HUN CONTACTGEGEVENS

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring en persoonsgegevens die we van u verwerken, zijn welkom. U dient deze te richten tot de relevante “gegevensbeheerder” voor uw lokale grondgebied, of (als u zich in Europa bevindt) kunt u ook contact opnemen met onze Europese gemachtigde vertegenwoordiger, te weten Techtronic Industries Central Europe GmbH (met hoofdkantoor in Itterpark 2, D-40724, Hilden, Duitsland).  Als u niet zeker bent welke gegevensbeheerder verantwoordelijk is voor uw gegevens, neem dat contact op met ons team in het Verenigd Koninkrijk of via ons Privacy Web Form. De link naar dit formulier vindt u hieronder.

 • per post: Data Information Manager, Techtronic Industries UK Ltd, Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, England;
 • Privacy Web Form (onetrust.com)

 

Land

Gegevensbeheerder

Geregistreerd adres

Contactgegevens

Verenigd Koninkrijk en Ierland

Techtronic Industries UK Limited

Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ

Tel: 01628 894400

 

E-mail: Privacy Web Form (onetrust.com)

Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg

 

 

Techtronic Industries Central Europe GmbH

 

 

Itterpark 2                              D-40724 Hilden, Duitsland

 

Tel: +49 2103 960 0

E-mail: Privacy Web Form (onetrust.com)

Polen, Hongarije, Slowakije, Tsjechische Republiek, Roemenië

Techtronic Industries Eastern Europe Spolka Z Ograniczona  Odpowiedzialnoscia

 

Komitetu Obrony Robotnikow 45A,

02-146 Warszawa

Polen

Tel: +48 242 424 004

E-mail: Privacy Web Form (onetrust.com)

Frankrijk

 

 

 

Techtronic Industries France S.A.S

 

Le Grand Roissy - Z.A. du Gué Building

35 rue de Guivry - 77990 Le

Mesnil Amelot,

Frankrijk

Tel:+33160946970

E-mail: Privacy Web Form (onetrust.com)

Spanje en Portugal

Techtronic Industries Iberia S.L.

 

Avenida Fuentemar, 20, 1º

28823 – Coslada (Madrid)

Spanje

Tel: +34 91 627 9228

E-mail: Privacy Web Form (onetrust.com)

Italië

Techtronic Industries Italia s.r.l.

 

Techtronic Industries Italia Srl,

Via G. Matteotti, 62

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel:

E-mail: Privacy Web Form (onetrust.com)

Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden

Techtronic Industries Nordics Aps

 

Stamholmen 147, 1                  2650 Hvidovre, Denemarken

Tel: +45 43 56 55 55

E-mail: Privacy Web Form (onetrust.com)