Recycling

AEEA en afgedankte batterijen 

Het recyclen van uw oude elektrische apparaten is eenvoudig! Recyclen kan bij uw plaatselijke recyclingcentrum. De dichtstbijzijnde recyclingcentrum kunt u vinden op de website van www.legebatterijen.nl/inleveren 

 
Waarom recyclen? 

Ongewenste elektrische apparatuur is het snelst groeiende type afval. Veel elektrische apparaten kunnen worden gerecycled waardoor zowel natuurlijke hulpbronnen als het milieu wordt bespaart. Als elektrische apparatuur niet wordt gerecycled, komt deze op een vuilstort terecht waar gevaarlijke stoffen uitlekken. Dit kan bodem- en waterverontreiniging veroorzaken wat nadelige gevolgen heeft voor zowel mens als dier. 

Om u eraan te herinneren dat oud elektrische apparatuur kan worden gerecycled is deze voortaan gemarkeerd met het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak. 

Recyclen is de manier waarop u het milieu kunt helpen: zorg ervoor dat u vriendelijk met het milieu omgaat door gebruikte batterijen te scheiden van uw afval met behulp van de beschikbare inzamelings- en recyclingprogramma’s.  

Alle batterijen zijn gelabeld met de doorgekruiste vuilnisbak hieronder om aan te geven dat ze niet als normaal afval mogen worden weggegooid.  

 

 

A picture containing text

Description automatically generated 

 

AEEA terugname: 

 

In Nederland moeten distributeurs inclusief detailhandelaren een optie aanbieden waarbij alle klanten die nieuwe elektrische apparatuur kopen de mogelijkheid krijgen om hun oude artikelen gratis te recyclen. Als verantwoordelijke handelaar hebben we voldaan aan de eisen die aan ons worden gesteld door de nationale netwerk van AEEA recycling centra. 

Bezoek de www.stibat.nl voor meer informatie over AEEA recycling.